Tjenester

Vi yter tjenester hovedsakelig innenfor det forretningsjuridiske område.

Våre spesialiteter er:

  • Selskapsrett
  • Skatt
  • Merverdiavgift
  • Familie/Arv/Generasjonsskifte
  • Omstrukturering - fusjon/fisjon
  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Prosedyre og konfliktløsing
  • Kjøp og salg av næringsvirksomhet
  • Eiendomsmegling