Kontakt oss

OSLO                                             FREDRIKSTAD

Tlf.     23 16 16 16                          Tlf. 905 62 508

Faks    23 16 16 01                          Tlf. 69 31 59 80

Adresse :                                        Adresse :

Akersgaten 45                                 Wilbergjordet 2
0158 Oslo                                       1605 Fredrikstad

                                                      Postboks 801 Wilbergjordet
                                                      1609 Fredrikstad


kontor@fbda.no                                kontor@fbda.no

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.

 

 Pålogg