Tilbake til ansatte

Advokat Truls Foss    

Tlf   23 16 16 04
Mob 97 03 41 54


truls.foss@fbda.no

Truls Foss har tidligere praksis som
kontorsjef i Skattedirektoratet og som advokat i Skattebetalerforeningen. Han er forfatter av skattelitteratur, etterspurt foredragsholder og har vært skattespaltist i bladet Dine Penger i en årekke.

Truls Foss arbeider i hovedsak med:

Skatterett
Med særlig vekt på rådgivning innenfor selskaps og bedriftsbeskatning, samt tilknyttet personbeskatning. Spesialitet skatt i forbindelse med transaksjoner og spørsmål relatert til generasjonsskifter.
 
Generasjonsskifte
Arbeider mye med saker hvor problemstillinger knyttet til generasjonsskifter er sentrale.

Alminnelig kontraktsrett
Bred erfaring som rådgiver ved virksomhetsoverdragelser.

Selskapsrett
Behandler gjerne spørsmål vedrørende ansvarlige- og aksjeselskapers rettsforhold. Har bred erfaring med kapitalendringer (fisjon/fusjon), reorganiseringer, aksjonærkonflikter m.v.

Styreverv
Innehar flere styreverv, og benyttes mye som rådgiver i styre og eiersammenheng. 

 
nyfoss2.jpg