Tilbake til ansatte

Advokat Jens Morten Løken       

Tlf   23 16 16 06
Mob 92 64 23 32


jens.morten.loeken@fbda.no
Jens Morten Løken har lang erfaring som privatpraktiserende advokat og har tidligere praksis som avdelingssjef ved skatteavdelingen ved Akershus Fylkesskattekontor.

Jens Morten Løken arbeider i hovedsak med:

Arbeidsrett
Med særlig vekt på inngåelser, endringer og avslutning av arbeidsavtaler. Har særskilt kunnskap innenfor tariffretten.

Fast eiendoms rettsforhold
Med særlig vekt på rettsspørsmål ved kjøp/salg av eiendom. Etablering og avlysing av pantesikkerhet samt spørsmål om privates og det offentliges rettigheter i eiendom.

Selskapsrett
Behandler spørsmål vedrørende ansvarlige- og aksjeselskapers rettsforhold. Har bred erfaring i å forhandle løsninger ved inn-/utløsning av aksjonær. 

Alminnelig kontraktsrett
Generell rådgivning.  

 
Jens Morten Loeken_5108.jpg