Tilbake til ansatte

Advokat Geir BrynildsenGeir

Tlf.   69 31 59 80         (Fredrikstad)

Mob   90 56 25 08

geir.brynildsen@fbda.no

Brynildsen har lang erfaring fra skatteetaten, senest som avdelingsdirektør i Skattedirektoratet. Brynildsen har også vært advokat ved et av landets største advokatkontorer.

Geir Brynildsen arbeider i hovedsak med:

Skatterett
Med særlig vekt på rådgivning innenfor selskaps- og bedriftsbeskatning samt tilknyttet personbeskatning. Spesialitet internasjonal beskatning. Prosederer også skattesaker, blant annet for staten.

Selskapsrett
Behandler spørsmål vedrørende ansvarlige- og aksjeselskapers rettsforhold. Har bred erfaring med kapitalendringer, reorganiseringer (fisjon/fusjon) m.v.